VORMINGSAANBOD VOOR PROFESSIONALS

Schrijf je hier in!

Academiejaar 2019-2020

Opleiding kinderwensconsulent met verdiepingsmodule verlies en nazorg bij ouderschap

(16-daagse vorming)

Nieuw!
Opleiding kinderwensconsulent met verdiepingsmodule verlies & nazorg bij ouderschap
Diest Hogeschool UCLL, Campus Clenardus, Weerstandsplein 2, 3290 Diest

(op 3 minuten wandelen van het station)

Situering

Een kinderwensouder is een man of een vrouw met een vurige (gedeeltelijk)  onvervulde kinderwens.  1 op de 6 koppels in België lijdt aan  ongewilde kinderloosheid. Dit raakt zowel mannen als vrouwen in het diepste van hun intieme leven en heeft een grote impact op diverse levensdomeinen.  Bovendien maakt 1 op de 7 vrouwen een zwangerschapsverlies mee. Wanneer er plots een einde komt aan dit langverwachte nieuwe leven weet je met je emoties geen blijf. Het is voor de maatschappij een  onzichtbaar verlies.

Doelstelling

Via een unieke 16-daagse vorming wil ons Kinderwens Expertisenetwerk zorgverleners bijscholen om (kinderwens)ouders  professioneel te ondersteunen in deze kwetsbare periode van hun leven.

 

Programma

Module 1: Kiezen voor kinderen (3 lesdagen)
In de eerste module ligt de focus op het thema “Kiezen voor kinderen”. Vanuit een maatschappelijk oogpunt benaderen we hoe jongeren denken over toekomend ouderschap en hoe je dit met hen kan bespreken in de praktijk via creatieve werkvormen. We staan vervolgens stil bij wat het betekent voor volwassenen om kinderen te krijgen in deze maatschappij. We leren via het inzetten van bepaalde methodieken hen te laten reflecteren over dit specifieke thema. Indien zij een actieve kinderwens hebben, leer je hen correct te informeren en begeleiden in de aanloop naar een gezonde zwangerschap.

Module 2: Als zwanger worden niet vanzelfsprekend is (3 lesdagen)
In deze tweede module ligt de focus op de impact van een onvervulde kinderwens op de 8 levensdomeinen van kinderwensouders. We leren het beslissingsproces begeleiden indien zwanger worden niet vanzelfsprekend is. Het medische luik van de medisch geassisteerde voortplanting wordt grondig bestudeerd, maar voornamelijk de impact die deze behandelingen op mannen en vrouwen hebben in al zijn facetten. We leren een gespreks-groep professioneel modereren. Aan het einde van deze module staan we stil bij het ethische vraagstuk “Hoe ver gaan we in deze behandelingen?”.

Module 3: Als zwanger worden niet lukt (3 lesdagen)
In deze derde module staan we uitgebreid stil bij evenwaardige alternatieven van ouderschap wanneer het krijgen van een biologisch kind niet mogelijk is: donorconceptie, adoptie, pleegzorg, enz. Tijdens de practica wordt geleerd hoe je via een trajectbegeleiding mensen kan ondersteunen in hun keuze. De module sluit af met de vraag hoe we koppels kunnen begeleiden in de zingeving van hun leven zonder kinderen met een introductie op het thema rouw.

 

Module 4: Verlies en schaduwverdriet (3 lesdagen)
In deze voorlaatste module (vóór de grote examenopdracht) leer je verdere inzichten te verwerven in rouw- en verliesprocessen. Meer specifiek leer je ouders begeleiden die een zwangerschapsverlies doormaken.
Maar ook bij ouders die afscheid moeten nemen van hun biologische kinderwens. Theorie zal afgewisseld worden met ervaringsgericht oefenen, groepsgesprekken en praktisch en technisch trainen. Daarnaast zal je uitgenodigd worden om naar je eigen verliesgeschiedenis te kijken en wat je daaruit kan leren. Er is mogelijkheid tot inbreng van eigen praktijkervaringen. Tot slot krijg je specifieke tools aangeleerd om een normaal rouw- en verliesproces te begeleiden.

 

Module 5: Nazorg: van roze wolk naar broze wolk? (3 lesdagen)
In deze laatste module staan we stil bij de processen in de overgang naar ouderschap.
Het thema pathologie bij postpartum en het thema ouderschap zelf komen hierbij aan bod

(babyblues, depressie, psychose)
Maar ook het thema ouderschap wanneer je gekozen hebt voor evenwaardige alternatieven

en vormen van ouderschap.
We willen de hulpverleners versterken in het omgaan met deze processen en hoe je de signalen kan detecteren.
Wat je zelf kan doen en waar het belangrijk is om door te verwijzen.
Tot slot bekijken we samen hoe je prille ouders die na een moeilijk parcours een kindje kregen

volwaardig kan ondersteunen.

Data

7 september 2019 startsymposium te Leuven van 9.30 u. tot 17 u.

LESTIJDEN van 9 u. tot 15 u.
4 oktober
25 oktober
8 november
29 november
6 december
20 december
10 januari
31 januari
7 februari
21 februari
6 maart
27 maart
3 april
24 april

15 mei

29 mei

Juni: slotevenement (met uitreiking van de certificaten)

Lesgevers zijn o.a.:

Shanti Van Genechten Kinderwens ExpertiseNetwerk
Britt Schoonjans verbonden aan het CRG Brussel 

Dr. Bart Demyttenaere arts-gynaecoloog

Dhr. Jan Norre psycholoog verbonden aan het Life Leuven

Mevrouw Isabelle Stuyver verbonden aan het UZ Gent

INTERVISIE EN SUPERVISIETRAJECTEN VOOR ZORGLENERS

INTERVISIE- EN SUPERVISIETRAJECTEN VOOR ZORGLENERS

 

Wil je als hulpverlener je expertise verder verfijnen in groep of individueel door middel van intervisie of supervisie? Door uitwisseling van ervaring en de  reflectie op je werk blijf je groeien in het begeleiden van Kinderwensouders.


Intervisie is een unieke vorm van deskundigheidsbevordering en uitwisseling. Het is een gestroomlijnde manier waar leren van elkaar centraal staat. Het doel is om tot inzichten en ontwikkeling in je professioneel handelen te komen via zelfsturing van dit leerproces.