Over ons

Onze missie

Kinderwens vzw wil ouders met een kinderwens op maat voorbereiden, ondersteunen en begeleiden. We houden daarbij steeds rekening met het toekomstige kind.


Daarnaast bouwt de vzw een netwerk uit van zorginstellingen, hulpverleners en educatief medewerkers die vertrouwd zijn met de thematiek.


Tevens deelt de vzw haar expertise en ervaring via het geven van vormingen voor (jong)volwassenen. We hebben een onderbouwde visie die het draagvlak in de samenleving voor kinderwens versterkt.

Als we samen dromen, 

wordt die droom werkelijkheid

Shanti Van Genechten, oprichter en directeur Kinderwens 

Citaat van zuster Jeanne Devos

Onze visie

In de komende vijf jaar wil Kinderwens vzw de thematiek kinderwens in de samenleving op de kaart zetten. We willen de ouders met een kinderwens voorbereiden en tevens de nodige nazorg bieden, de expertise over kinderwens verder ontwikkelen, aanwezig zijn in het kinderwensdebat en de samenleving sensibiliseren rondom de thematiek kinderwens.

Steunen


Door middel van individuele begeleiding, begeleiding in groep en de uitbouw van een netwerk met andere organisaties wordt de zorgvraag van ouders met een kinderwens voldoende ondersteund.

Voorbereiden

Ouders die starten met fertiliteitsbehandelingen, willen wij goed inlichten, begeleiden en voorbereiden door middel van informatiesessies en vormingen over de psychosociale impact.

Expertise ontwikkelen


Om te komen tot nieuwe inzichten en een onderbouwde, betekenisvolle visie over kinderwens in de samenleving, ontwikkelt Kinderwens vzw de nodige expertise. Het doet dit door samenwerking met onderzoekers en onderzoeksinstellingen, alsook door de uitwisseling, ontsluiting en overdracht van kennis met experten uit de sector.


Opiniëren


Kinderwens vzw wil aanwezig zijn in het kinderwensdebat door middel van een onderbouwde stem in de samenleving. Het stuurt gangbare opinies bij op basis van een gefundeerde visie met een wetenschappelijke grondslag. Standpunten worden kenbaar gemaakt en voor de verschillende thema’s rond kinderwens is Kinderwens vzw een referentie.

Preventie en sensibilisering


Werken aan de bewustmaking rond de thematiek kinderwens in de samenleving is een algemene opdracht van onze vzw. Concreet gebeurt dit door de doelgroep van professionele hulpverleners en zorgverstrekkers te informeren en hen een kader aan te bieden waardoor hulp en zorg afgestemd kunnen worden op de realiteit. Tevens geven wij vorming aan jongvolwassenen rond seksuele en reproductieve voorlichting.