OVER ONS

GESCHIEDENIS

Toen Shanti Van Genechten, Indische adoptiedochter van Belgische kinderwensouders, door een beroepsziekte genoodzaakt werd om na 11 jaar een einde te maken aan haar werk als vroedvrouw, werd zij overmand door het grote verdriet om het verlies van haar missie en haar droomjob. Na enige tijd maakte het verdriet plaats voor de geboorte van een nieuwe droom.

 

Op zoek naar een andere maatschappelijke invulling brachten de woorden van zuster Jeanne Devos, die zich heel haar leven inzette voor de armen in de sloppenwijken van Bombay, Shanti tot het project waar ze haar nieuwe missie van wilde maken: kinderwens. Dankzij de kinderwens van haar (adoptie)ouders kreeg zij namelijk de kans om een nieuw leven op te bouwen hier in België en daarom besloot zij zich in te zetten voor iedereen met een kinderwens.

Dankzij haar longarts, prof. Ben Nemery, die haar motiveerde om haar talenten ten volle te benutten, kwam Shanti in 2011 in contact met professor dr. Lode Godderis (KUL/Idewe).

 

Hij beluisterde haar verhaal en droom en wilde haar steunen in haar nieuwe missie, het duo ging voorzichtig van start.

Onder zijn hoede deed Shanti een literatuuronderzoek naar de impact van stress op de conceptiekans. Er kwam aan het licht dat we in Vlaanderen de pioniersrol spelen op het vlak van medisch-technologische zaken rond fertiliteit, maar dat we vooral arm zijn aan emotionele en psychosociale ondersteuning. Het samen vormgeven van een project dat haar naar een nieuwe professionele toekomst zou leiden, werd realiteit. Kinderwens vzw werd geboren dankzij Shanti en Lode. Er werd een lange weg afgelegd tussen het eerste luisterend oor dat ze in haar eigen huiskamer bood aan mensen met een (nog) niet vervulde of gefnuikte kinderwens en het verkrijgen van projectsubsidies en later politieke steun om stap voor stap het een en ander op de professionele rails te zetten.

 

In zeven jaar tijd werd dit project zo verfijnd en afgebakend en op relatief korte termijn werden er belangrijke stappen gezet. In 2014 doorkruisten ze Vlaanderen met de Kinderwensmobiel met de steun van nog enkele andere experten uit het veld, onder wie professor Manu Keirse, Vlaams volksvertegenwoordiger Vera Jans en professor Petra De Sutter. Ze riepen de Vlaamse Kinderwensweek in het leven en in 2016 richtten ze het allereerste Kinderwenshuis op. In 2017 stampten ze een eigen vormingscentrum uit de grond en nog in datzelfde jaar openden ze in iedere Vlaamse provincie een Kinderwenshuis en lanceerden ze een zorgnetwerk voor ouders met een kinderwens.

Wat begon als een roeping waar geen ontkomen aan was, is nu uitgegroeid tot een realiteit die Shanti vaak heel wat uren bezighoudt. Haar leven was na het verlies van haar job en gezondheid een hogesnelheidstrein zonder stopknop. Tot stilstand komen, uitstappen en - al is het maar heel even - een luchtje scheppen behoorde destijds niet tot de mogelijkheden. Erover dromen deed ze wel. Via de opleiding die ze zelf ontwikkelde kon Shanti een heel netwerk bouwen van zorgverleners en educatief medewerkers die verbonden zijn aan het project en de Kinderwenshuizen.

 

Op deze manier kunnen mensen uit alle streken de nodige hulp krijgen van deze teams. De onvoorwaardelijke steun van haar medeoprichter Lode Godderis, haar ouders en haar eigen gezin geeft Shanti de nodige energie… om door te gaan met haar missie.

MISSIE

Kinderwens vzw wil ouders met een kinderwens op maat voorbereiden, ondersteunen en begeleiden. We houden daarbij steeds rekening met het toekomstige kind.


Daarnaast bouwt de vzw een netwerk uit van zorginstellingen, hulpverleners en educatief medewerkers die vertrouwd zijn met de thematiek.


Tevens deelt de vzw haar expertise en ervaring via het geven van vormingen voor (jong)volwassenen. We hebben een onderbouwde visie die het draagvlak in de samenleving voor kinderwens versterkt.
 

“Als we samen dromen,
wordt die droom werkelijkheid”

- Zuster Jeanne Devos

VISIE

In de komende vijf jaar wil Kinderwens vzw de thematiek kinderwens in de samenleving op de kaart zetten. We willen de ouders met een kinderwens voorbereiden en tevens de nodige nazorg bieden, de expertise over kinderwens verder ontwikkelen, aanwezig zijn in het kinderwensdebat en de samenleving sensibiliseren rondom de thematiek kinderwens.

STEUNEN


Door middel van individuele begeleiding, begeleiding in groep en de uitbouw van een netwerk met andere organisaties wordt de zorgvraag van ouders met een kinderwens voldoende ondersteund.


VOORBEREIDEN


Ouders die starten met fertiliteitsbehandelingen, willen wij goed inlichten, begeleiden en voorbereiden door middel van informatiesessies en vormingen over de psychosociale impact.

 

EXPERTISE ONTWIKKELEN


Om te komen tot nieuwe inzichten en een onderbouwde, betekenisvolle visie over kinderwens in de samenleving, ontwikkelt Kinderwens vzw de nodige expertise. Het doet dit door samenwerking met onderzoekers en onderzoeksinstellingen, alsook door de uitwisseling, ontsluiting en overdracht van kennis met experten uit de sector.


OPINIËREN


Kinderwens vzw wil aanwezig zijn in het kinderwensdebat door middel van een onderbouwde stem in de samenleving. Het stuurt gangbare opinies bij op basis van een gefundeerde visie met een wetenschappelijke grondslag. Standpunten worden kenbaar gemaakt en voor de verschillende thema’s rond kinderwens is Kinderwens vzw een referentie.


PERVENTIE EN SENSIBILISERING


Werken aan de bewustmaking rond de thematiek kinderwens in de samenleving is een algemene opdracht van onze vzw. Concreet gebeurt dit door de doelgroep van professionele hulpverleners en zorgverstrekkers te informeren en hen een kader aan te bieden waardoor hulp en zorg afgestemd kunnen worden op de realiteit. Tevens geven wij vorming aan jongvolwassenen rond seksuele en reproductieve voorlichting.