Over ons

COVER POSTER ZONDER TAART.jpg

Onze geschiedenis

In 2011 richtte Shanti Van Genechten samen met professor Lode Godderis Kinderwens ExpertiseNetwerk op na het voeren van een literatuuronderzoek dat de noodzaak van de oprichting hiervan aantoonde.

Onze missie

Kinderwens vzw wil ouders vanaf de kinderwens op maat voorbereiden, ondersteunen en begeleiden. We houden daarbij steeds rekening met het toekomstige kind.


Daarnaast bouwt de vzw een netwerk uit van zorginstellingen, hulpverleners en educatief medewerkers die vertrouwd zijn met de thematiek.


Tevens deelt de vzw haar expertise en ervaring via het geven van vormingen voor (jong)volwassenen. We hebben een onderbouwde visie die het draagvlak in de samenleving vanaf de kinderwens versterkt.

Als we samen dromen, 

wordt die droom werkelijkheid

Shanti Van Genechten, oprichter en directeur Kinderwens 

Citaat van zuster Jeanne Devos

SHANTI OK TAART.jpg

Onze visie

Steunen en voorbereiden

We zorgen ervoor dat elke zorgvraag met kennis van zaken erkend en beantwoord wordt en zo op de juiste plek terechtkomt binnen het groeiend zorgnetwerk.  Onze vzw biedt informatieve sessies en zorgprogramma’ s in groep voor (wens-) (sterren-) ouders.

Expertise ontwikkelen en opiniëren

Om te komen tot nieuwe inzichten en een onderbouwde, betekenisvolle visie vanaf de kinderwens in de samenleving, ontwikkelt Kinderwens vzw de nodige expertise. Het doet dit door samenwerking met onderzoekers en onderzoeksinstellingen, alsook door de uitwisseling, ontsluiting en overdracht van kennis met experten uit de sector.


Kinderwens ExpertiseNetwerk wil aanwezig zijn in het debat door middel van een onderbouwde stem in de samenleving. Het stuurt gangbare opinies bij op basis van een gefundeerde visie met een wetenschappelijke grondslag. Standpunten worden kenbaar gemaakt en voor de verschillende thema’s vanaf kinderwens is onze vzw een referentie met zijn tien jaar expertise.

Onze vier pijlers

Preventie en sensibilisering

Als vzw hebben we de opdracht om onze zorgthema’ s op een correcte manier op de agenda te zetten en beleidsmakers en de brede omgeving te sensibiliseren. Daarnaast bieden we onze medewerking  om zorgthema’s waarin we betrokken zijn correct te kaderen opdat er kwaliteitsvolle reportages kunnen ontwikkeld worden. We nemen ook actief deel aan ronde tafels en besprekingen in het Vlaamse en federale parlement.

We doen aan preventieve gezondheidswinst door het opzetten van sensibilisatie boekprojecten, campagnes.

Uitbouw van de eerstelijnszorg

Als vzw hebben we het doel om een steviger weefsel in eerste lijn uit te bouwen en het versnipperde zorglandschap beter te stroomlijnen.


Onze maatschappelijke dienstverlening vertrekt vanuit een professionele insteek. Via enkele platformen bieden we jongvolwassenen, ouders, de naaste omgeving en professionals een laagdrempelig en kwaliteitsvol aanspreekpunt aan via onze (online) hulpverleningsplatformen waarbij we altijd voldoende aandacht hebben voor de psychosociale aspecten.
We bieden een wegwijzerfunctie om zo aan preventieve gezondheidswinst te kunnen doen en hebben hierbij altijd respect voor andere organisaties en informeren de zorgvrager naar de mogelijkheden in zijn of haar eigen regio.

Opleiding

Wij zijn met onze KEN Academy erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor opleiding. Ons registratienummer is DV.O242238. Zorgverleners kunnen bijscholing volgen rond de volgende thema’s: preconceptionele zorg, psychosociale zorg bij onvervulde kinderwens, perinataal verlies en perinataal mentaal welzijn en krijgen na afloop en slagen van het examen afgenomen door een externe examinator een certificaat van Kinderwens vzw.


Al onze lesgevers werden met de nodige zorg gerekruteerd en hebben een lerarendiploma of zijn hiermee gelijkgesteld via jarenlange onderwijservaring binnen hun specifieke domein van expertise.

Onderzoek

In samenwerking met universiteiten, hogescholen of andere partners werken wij mee aan wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking

Wij hebben een officiële intentieverklaring of samenwerking met volgende organisaties:​

  • Huis Van Het Kind (Zemst)

  • Huis Van Het Kind (Aarschot)​

  • Huis Van Het Kind (Oostende Louisa)

  • Opvoedingswinkel Oostende

  • Steunpunt Adoptie

  • Vlaamse Apothekersvereniging

  • Wetenschappelijke vereniging voor kinesisten

  • Mutualiteiten


Ons netwerk breidt elke dag verder uit.