REALISATIE DOOR GIFTEN

Kinderwens VZW kan zijn organisatie enkel mogelijk maken en draaiend houden door de gulle steun van enkele instanties of individuen.

Giften zijn steeds welkom op rekening nummer BE72 0016 6072 8916.

Hieronder kan je een lijst vinden van onze schenkers:
 

Familie Cops-Claes
ter gelegenheid van de geboorte van Claire

Familie De Cat – Coenen

ter gelegenheid van de geboorte van Thymen

Familie Dreesen
ter gelegenheid van hun huwelijk

Andreas Vandensande

Yves Debaes

Geerwin Vandekerckhove

Merck

Kela Pharma

Uit sympathie voor ieders kinderwens