top of page
conceptbeeld_medischcentrum_v2.jpg

FertiliTijd

Voor wensouders in fertiliteitsbehandeling

Eigen kinderen hebben is voor veel mensen een belangrijk levensdoel. De drie maanden voor de bevruchting zijn echter cruciaal om gezond zwanger te worden en een kansrijke start te geven aan elk toekomstig kind in de eerste 1000 dagen.

Samen met de Vlaamse kinderwenshuizen, ons team van artsen en mentale hulpverleners begeleiden we je graag in je zoektocht naar de beste start.

FOTO 3 MCK.jpg

Netwerk FertiliTijd

... biedt mensen met een actieve kinderwens snellere toegang tot professionele en kwaliteitsvolle zorg. Bijvoorbeeld door een eerste laagdrempelig oriënterend hulpgesprek met onze arts. Consultaties kunnen ter plaatse of via videocall. Er zijn geen wachtlijsten.

 

Wij leiden je naar informatie, individuele consultaties en mentale hulpverlening. We bieden toegang tot webinars, groepscursussen en zorgprogramma’s.

 

Daarvoor werken we nauw samen met twee Vlaamse kinderwenshuizen, huisartsen en gynaecologen. Tevens hebben we ook een doorverwijsnetwerk van diëtisten, kinesisten, vroedvrouwen en zelfs een tabakoloog. Al die professionals werken multidisciplinair samen in de preconceptionele zorg. Gecertificeerde consulenten staan in voor de mentale hulpverlening.

Al onze medewerkers of onze medewerkers in onze doorverwijslijst volgen per semester intervisie en jaarlijks een studiedag.

arts en patiënt
Oriënterende consultatie

Onze arts die verbonden is aan het Medisch Centrum Kinderwens ontvangt vrouwen en mannen met een actieve kinderwens voor een oriënterend gesprek. Daarna is er mogelijkheid om in te tekenen op een begeleidingstraject dat bestaat uit een intake en enkele sessies bij onze arts zelf of bij onze hulpverleners die werken rond perinataal mentaal welzijn.

Regenjas
Professionele info

Dan kan je contact nemen met onze Vlaamse Kinderwenshuizen (Huis van het Kind in Aarschot en Oostende). 

medischcentrum.png

Tarieven

  • Oriëntatiegesprek: 4 euro zelf te betalen, je zorgverzekeraar vergoedt 23 euro. 

  • Trajectbegeleiding preconceptionele zorg: 4 euro per sessie zelf te betalen met een totaal van 3 sessies. Je zorgverzekeraar vergoedt 23 euro.

  • Trajectbegeleiding mentale hulpverlening: 50 à  60 euro per sessie.

 

Wij werken graag nauw samen met je eigen huisarts en gynaecoloog, desgewenst bezorgen wij hen ook een verslag via een beveiligd platform.
 

  • Tarieven Erkend Tabakoloog: €7,5/kwartier voor personen met normale tegemoetkoming en €1/kwartier voor personen met verhoogde tegemoetkoming (en tot 21 jaar). Er wordt maximum 4 uur terugbetaald per persoon.

bottom of page