top of page

Over ons

COVER POSTER ZONDER TAART.jpg

Geschiedenis

In 2011 richtte Shanti Van Genechten samen met professor Lode Godderis Kinderwens ExpertiseNetwerk op na het voeren van een literatuuronderzoek dat de noodzaak hiervan aantoonde.

SHANTI OK TAART.jpg

Als we samen dromen, 

wordt die droom werkelijkheid.

Shanti Van Genechten, oprichter en bestuurder Kinderwens 


(Citaat van zuster Jeanne Devos)

Gedachtengoed

“You only have one life to live. Make sure it’s yours.” – Eleanor Brown

 

Dit is hoe velen denken (of hopen) dat het leven zal gaan: Een zorgeloze kindertijd. Zot doen in de tienertijd. Op z’n plooi komen in de twintigerjaren. Studeren. Iemand leren kennen. De biologische klok die begint te tikken. Een actieve kinderwens. Yes, zwanger! De roze wolk der zwangerschap. Even afzien tijdens de bevalling maar hup, daar is onze wolk van een baby! Fiere papa. Liefdevolle mama. Puur geluk.

Silke Stalpaert

Dr. Silke Stalpaert

Medisch coördinator Kinderwens vzw

Uiteraard is het goed mogelijk dat jouw verhaal zo gelopen is maar toch… bij de meerderheid van de mensen is dit niet het geval.

"Het wordt ons vaak heel wat lastiger gemaakt dan we vooraf gedacht hadden."

 

Het wordt ons vaak heel wat lastiger gemaakt dan we vooraf gedacht hadden. Denk maar aan fertiliteitsproblemen, onvruchtbaarheid, relatieproblemen, zwangerschapsverlies, traumatische bevalling, ziekte van je pasgeboren baby, huilbaby, angsten, burnout …

 

Als stress dingen gaat bepalen ...

Zelfs als je van al deze dingen gespaard blijft, brengt een zwangerschap en pril ouderschap nog steeds heel veel veranderingen en, bij momenten, de nodige stress met zich mee.

Stress kan gaan bepalen hoe je je voelt, hoeveel energie je hebt, hoe goed je slaapt, hoe goed je in je vel zit, of je je vrolijk of verdrietig voelt, of je nog buffercapaciteit hebt,… Kortom, het kan alles gaan bepalen zonder dat je het zelf meteen door hebt of dat je er veel kan aan doen.

"Lief zijn voor jezelf helpt!"

Wat heb je wél in de hand?

Toch zijn er wel degelijk dingen die je kan doen! Die je kunnen helpen. Lief zijn voor jezelf. Zorgen voor jezelf. Steun zoeken bij je omgeving. Durven hulp vragen. Allemaal cruciale dingen die jij wel in de hand hebt! Je hoeft dit echter niet alleen te doen. We leven in een maatschappij die heel veel mogelijkheden heeft en biedt maar ze alleen niet altijd even duidelijk laat zien. Daarom willen wij jullie daarbij helpen. Jullie begeleiden in dit belangrijke hoofdstuk in jullie leven, gaande van de preconceptie tot de eerste kinderjaren, van de kinderwens tot het worden van een ouder.

"Wij willen en kunnen jullie helpen!"

Door jou te helpen, te informeren en te ondersteunen maken we niet alleen van jou (hopelijk) een blijer mens, maar werken we evengoed mee aan een goede start van jullie (toekomstig) kind. De eerste 1001 dagen zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind en worden volledig mee bepaald door zijn of haar omgeving. Door ons te richten naar die omgeving en toe te werken naar meer verbinding, hopen we dat meer kinderen hun volledig potentieel kunnen bereiken, zowel qua gezondheid als qua ontwikkeling van hun talenten. Onze kinderen zijn onze toekomst dus laat ons samen zorg dragen voor de toekomst en laat ons hierbij starten met zorg te dragen voor onszelf!

Dr. Silke Stalpaert, medisch coördinator Kinderwens vzw

Wat we doen

Welkom bij de vzw kinderwens! Wij zijn een expertisenetwerk dat (toekomstige) ouders, grootouders, opvoeders … informeert en ondersteunt. Het (toekomstig) kind staat hierbij steeds centraal.  

 

Nieuwe inzichten en betekenisvolle visie

Om te komen tot nieuwe inzichten en een onderbouwde, betekenisvolle visie op de kinderwens, ontwikkelt Kinderwens ExpertiseNetwerk vzw de nodige expertise om jullie te helpen. We doen dit door samen te werken met onderzoekers en onderzoeksinstellingen, en door kennis van experten uit te wisselen, te ontsluiten en over te dragen. 

 

Standpunten met wetenschappelijke grondslag

Kinderwens ExpertiseNetwerk wil aanwezig zijn in het debat door een onderbouwde stem die resoneert in de samenleving. We sturen gangbare opinies bij op basis van een gefundeerde visie met een wetenschappelijke grondslag. We maken standpunten  en expertise kenbaar.

"Elke zorgvraag krijgt erkenning en wordt met kennis van zaken opgevolgd."


We zorgen ervoor dat elke zorgvraag met kennis van zaken erkend en beantwoord wordt en zo op de juiste plek terechtkomt binnen het groeiend zorgnetwerk.  


Met correcte informatie omkaderen we de kinderwensperiode. Dit gaat van vruchtbaarheidsbewustzijn voor jong volwassenen en informatie over de periode vóór de zwangerschap tot het prille ouderschap. Hierbij maken we thema’s zoals (on)vruchtbaarheid, zelfzorg en levensstijl, mentaal welzijn tijdens de zwangerschap,… bespreekbaar.

"Onze wekelijkse chatpermanentie biedt een gratis professioneel hulpgesprek."

Doe beroep op ons!

We zijn een laagdrempelig aanspreekpunt dat wensouders en ouders van sterrenkinderen ondersteunt en helpt in de zoektocht naar de juiste schakels binnen hun zorgomgeving. We zetten hiervoor onze zorgnetwerken in, elk met hun specifieke expertise.

Met onze 'Roze en Broze Wolk'-mobiel sensibiliseren we in heel Vlaanderen met lezingen over het belang van de eerste 1001 dagen, van preconceptie tot ouderschap.
Bovendien organiseren we congressen en bijscholingen voor zorgverleners.

Aarzel niet om beroep te doen op ons! We zijn er om jou te helpen.

Het Team van Kinderwens vzw

kelly-sikkema-IE8KfewAp-w-unsplash.jpg

Onze vier pijlers

Informeren en sensibiliseren

Het is onze taak als vzw om onze zorgthema’ s op een correcte manier op de agenda te zetten en beleidsmakers en de brede omgeving te sensibiliseren. Hiervoor houden we webinars en lezingen, zetten we nieuwe campagnes op poten en werken we mee aan interessante en onderbouwde initiatieven binnen ons werkveld.

Verbinden

We leven in een welvarende maatschappij maar versnippering in de zorg zorgt voor heel wat frustraties, tijdverlies én geld. Begripvolle en adequate zorg (op tijd!) maakt voor mensen met een zorgvraag een groot verschil. Daarom wedijveren we met de vzw naar het vormen van zorgnetwerken waarbij kennis en kunde gebundeld worden en zorgvragers gericht en efficiënt eerste hulp kunnen krijgen en desgewenst worden doorverwezen naar de voor hen gepaste zorg.

Ondersteunen

Via onze (online) hulpverleningsplatformen bieden we jongvolwassenen, ouders, de naaste omgeving en professionals een laagdrempelig en kwaliteitsvol aanspreekpunt rond (onvervulde) kinderwens en perinatale (preventieve) zorg. We vervullen een hulpverlenersrol en wegwijzerfunctie, hebben respect voor andere organisaties en informeren de zorgvrager naar de hulpmogelijkheden in zijn of haar eigen regio.

Leren en educeren

Wij zijn met onze KEN Academy erkend dienstverlener voor de KMO-portefeuille voor opleiding. Ons registratienummer is DV.O242238. We organiseren bijscholing voor zorgverleners rond de volgende thema’s: preconceptionele zorg, psychosociale zorg bij onvervulde kinderwens, perinataal verlies en perinataal mentaal welzijn. Al onze lesgevers werden met de nodige zorg gerekruteerd en hebben een lerarendiploma of zijn hiermee gelijkgesteld via jarenlange onderwijservaring binnen hun specifieke domein van expertise.

bottom of page