top of page
conceptbeeld_kinderwens_variant5.png

Kansrijk Opgroeien

Voor ouders, opvoeders en kinderen

Welkom in het zorgnetwerk Kansrijk opgroeien.

Opvoeden is een groeiproces én ouders moeten ten alle tijden ondersteund worden in dit proces om hun kinderen de nodige ontwikkelingskansen te bieden. Hierbij houden we steeds rekening met het kinderrechtenverdrag.

Een greep van artikels uit het kinderrechtenverdrag:


-Art.3 Het belang van het kind moet de eerste overweging zijn bij beslissingen van overheden en andere instanties
-Art.12 geeft kinderen het recht hun mening te uiten en zich te verdedigen
-Art19 roept op om in te staan voor de bescherming van kinderen tegen alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling
-Art.28.2 stelt dat de wijze van handhaving van discipline op school verenigbaar moet zijn met de menselijke waardigheid van het kind en in overeenstemming met de principes van het verdrag
-Art.29 geeft verschillende doelstellingen van onderwijs aan, waaronder:
(individueel) de zo volledig mogelijke ontplooiing van de persoonlijkheid, talenten en geestelijke en lichamelijke vermogens van het kind;
(maatschappelijk) het bijbrengen van eerbied voor mensrechten, voor diverse culturen en waarden, voor vrede, verdraagzaamheid, vriendschap e.d.

KOM OP TEGEN PESTEN 

Een initiatief van Kinderwens vzw - Zorgnetwerk Kansrijk Opgroeien

Iets minder dan 1 op 5 kinderen geeft aan gepest te worden op school. Driekwart van de kinderen en jongeren die gepest worden op school, doet hiervan melding.De kans op zelfdoding bij gepeste kinderen is driemaal zo groot dan bij kinderen die niet gepest worden.
Of het nu om klassiek pesten gaat of anoniem of niet anoniem cyberpesten, pesten kan werkelijk levens verwoesten en tast de veiligheid van kinderen en jongeren aan.
Veiligheid is nochtans een basisrecht van alle kinderen.
Kinderen hebben recht om kansrijk op te groeien, maar ook om kansrijk te leren.

Wij willen via dit platform zorgvragen erkennen én ervoor zorgen dat ze op de juiste plek terechtkomen binnen de reeds bestaande netwerken die actief zijn maar ook ervoor zorgen dat betrokkenen met een hulpvraag tijdig kunnen toegeleid worden naar de juiste zorg.

Geen wondermiddel

Dit charter zal geen wondermiddel zijn om pesten uit de wereld te helpen, maar het is een bottum up initiatief én een laagdrempelige start om vanaf nu iets te verbeteren maar ook effectief te veranderen op een laagdrempelige manier.
We beseffen dat dit initiatief een groot engagement vraagt en scholen al door een zware covid periode met veel bijkomende verantwoordelijkheden moesten gaan maar dat mag ons niet weerhouden want het thema loopt door en dagdagelijks worden zoveel kinderen het slachtoffer.  Het thema aanraken moet voor ons net nog iets verder gaan dan de waardevolle week tegen pesten, we willen dat er een heel jaar door aandacht is en goede afspraken hieromtrent. Dit charter is dus nog maar een eerste stap om in kaart te brengen, uit te werken én  te motiveren. In de toekomst zal het noodzakelijk zijn om de doelstellingen nog grondiger, diepgaander en meer structureel aan te pakken want liever een coherente en eenduidige aanpak dan een reeks los van elkaar staande initiatieven.
Maar om toch al tegemoet te komen aan de noden ontwikkelden we dit initiatief.
 

Elke week kan je chatten met een hulpverlener.
Scherm­afbeelding 2023-02-10 om 18.02.23.png

Een charter voor
kansrijk leren

Opvoeden is een gedeelde inspanning en steunt op wederzijdse samenwerking en vertrouwen. We zien de school als één van de vele belangrijke samenwerkingspartners om pesten te voorkomen. Aan de hand van enkele aanbevelingen werd dit charter ontwikkeld met ondersteuning van academici waaronder professor Lieven Annemans (UGENT), professor Manu Keirse (KULeuven) en dr. Silke Stalpaert Vlaamse huisarts.

DOE MEE!

Download en onderteken het charter tegen pesten met jouw school en zorg mee voor een kansrijke leeromgeving voor iedereen.

Voor professionele hulp kan je ook terecht bij:

  • Slachtofferhulp CAW

  • Yuneco Crisis

  • 1 gezin 1 plan

  • Kinderrechtencommissariaat

  • Vertrouwenscentrum kindermishandeling

  • Het CLB

  • Je huisarts

Websites
www.kieskleurtegenpesten.be (Netwerk)

www.allesoverpesten.be

pesten
Eerste Vlaamse ontmoetingsdag 'De Impact van Pesten' met Peter Adriaenssens
Eerste Vlaamse ontmoetingsdag 'De Impact van Pesten' met Peter Adriaenssens
Met steun van Plopsaland organiseren we op 7 april 2023 voor het eerst een Vlaamse ontmoetingsdag met een Unieke lezing van professor Peter Adriaenssens met aansluitend panelgesprek.
Wanneer
07 apr 14:00 – 17:00
Waar
De Panne,
De Pannelaan 68, 8660 De Panne, België
bottom of page